Kilombo Festival

17.−19.8.2018 Kalasatama, Helsinki

Kilombo Festival on ensimmäinen Afrikan ja afrodiasporan musiikkiin ja tanssitaiteeseen keskittyvä kulttuurifestivaali Helsingissä

Kilombo Festival is the first cultural festival in Helsinki specializing in African and Afrodiasporan music and dance art

Mikä Kilombo?

Kilombo on Helsingin ensimmäinen Afrikan ja afrodiasporan kulttuureita esittelevä, musiikkiin ja tanssitaiteeseen keskittyvä festivaali. Kilombo Festivalia  on järjestetty vuodesta 2014.

Termi Kilombo (port. quilombo) viittaa karanneiden orjien perustamiin, poliittisesti järjestäytyneihin yhteisöihin, joita syntyi Brasiliassa siirtomaa-ajalla afrikkalaisten orjien paettua plantaasien pakkotyöstä. Espanjankielisissä Latinalaisen Amerikan maissa näitä yhteisöjä kutsuttiin palenkeiksi (esp. palenque).

Kilombot olivat merkittäviä kulttuurisen resistanssin paikkoja – niissä orjuutetut ihmiset pystyivät jatkamaan heiltä kiellettyjen tanssi- ja musiikkiperinteiden, tapojen ja uskontojen harjoittamista.

Järjestämällä Kilombo Festivalia haluamme muistuttaa, että yhteisössä on voimaa! Afrotanssien ja -musiikin harrastajien ja ammattilaisten yhdessä toimiminen eräänlaisena modernina kilombona edistää parhaiten afrokulttuurien tunnettavuutta Suomessa.

Tavoitteenamme on paitsi nostaa esille afrikkalaisperäistä taidetta ja kulttuuria, myös tuoda eri taustoista tulevat ihmiset yhteen ja olla mukana luomassa uutta, moninaista Suomea, jossa jokaisella on tilaa ja mahdollisuuksia luoda ja ilmaista itseään taiteen avulla.

What Kilombo?

Kilombo is the first cultural festival in Helsinki specializing in African and Afrodiasporan culture and arts, specially music and dance art. The festival was organized for the first time in 2014.

The word Kilombo (port. quilombo) refers to the politically organized communities formed by African slaves who escaped from plantations in colonial Latin America. In Brazil these settlements were called quilombos, and in the Spanish speaking Latin America, palenques.

The quilombos were significant places of cultural resistance for the slaves. In these communities they could continue practicing their own dance and music traditions, religious ceremonies and cultural practices that normally were forbidden from them.

By organizing Kilombo Festival we want to remind that together we are powerful! Working as community, together with all the enthusiasts and professionals of the field of African originated arts and culture, such as dance and music, we create a kind of a modern kilombo that has a great potential in enhacing  ja promoting the afro culture that is still rather marginal in Finland.

Besides promoting African originated arts and culture we want to bring people from different backgrounds together and contribute in generating a new diverse Finland with spaces and opportunities for creation and self-expression for everybody.

Järjestäjät/ Coordinators

Kilombo Festivalia järjestää Kulttuuriyhdistys Kilombo ry/ Kilombo Festival is organized by Culture Association Kilombo ry

 

Kilombo Festival -logo: Eva Vesikansa

Kilombo Festival -trailer: Totte Rautiainen

Yhteistyökumppanit/ Collaborators

Tambor Vivo ry

Afrojazz Club

Kulttuurikameleontit ry

Rumba-Akatemia

Teurastamo

Tambor Vivo logo.png
Teurastamo_tunnus1_punainen.jpg

Tapahtumaa tukee/ the event is supported by

helsinki-nettiin-nostokuva.jpg

Kilombo Festival 2018